Các kênh hỗ trợ miễn phí
Đội ngũ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình 24/7, 365 ngày/năm
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Online
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Online
Tra cứu các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ăn bản, chức năng và câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm
Diễn đàn hỗ trợ MISA
Diễn đàn hỗ trợ MISA
Tra cứu dễ dàng nhiều tài liệu hướng dẫn, các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm
Kênh hỗ trợ khác
Tổng đài:
MISA SUPPORT
Quét mã QR code để tải phần mềm
QR
Android
IOS
MISA Lekima