BÁO GIÁ PHẦN MỀM MISA LEKIMA
Áp dụng cho Sở Tài chính, Bộ và các Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
Gói Sản phẩm/Dịch vụ Đơn giá Mô tả chi tiết Sản phẩm/Dịch vụ
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên.

Trong đó:
• Phí khởi tạo: 200.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 99.000.000đ

299.000.000
VND/Gói
– Phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ nhận, thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phân tích, khai thác số liệu ngân sách
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
99.000.000
VND/đơn vị/năm
– Duy trì dữ liệu phần mềm
– Cập nhật quy định mới của nhà nước
– Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
Áp dụng cho Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & PTNN, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Đơn vị chủ quản khác (tuyến trung ương và địa phương) có từ 20 đơn vị trực thuộc trở lên
Gói Sản phẩm/Dịch vụ Đơn giá Mô tả chi tiết Sản phẩm/Dịch vụ
Phần mềm MISA Lekima – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên

Trong đó:
• Phí khởi tạo: 70.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 29.000.000đ

99.000.000
VND/Gói
– Phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ nhận, thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phân tích, khai thác số liệu ngân sách
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
29.000.000
VND/đơn vị/năm
– Duy trì dữ liệu phần mềm
– Cập nhật quy định mới của nhà nước
– Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm
Áp dụng các Đơn vị chủ quản khác (tuyến trung ương và địa phương) có ít hơn 20 đơn vị trực thuộc
Gói Sản phẩm/Dịch vụ Đơn giá Mô tả chi tiết Sản phẩm/Dịch vụ
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên

Trong đó:
• Phí khởi tạo: 20.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 9.000.000đ

29.000.000
VND/Gói
– Phần mềm đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ nhận, thẩm định, phê duyệt, tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phân tích, khai thác số liệu ngân sách
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
9.000.000
VND/đơn vị/năm
– Duy trì dữ liệu phần mềm
– Cập nhật quy định mới của nhà nước
– Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima: Dịch vụ đào tạo, dịch vụ tập huấn…
Gói Sản phẩm/Dịch vụ Đơn giá Mô tả chi tiết Sản phẩm/Dịch vụ
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Dịch vụ tập huấn trực tuyến tập trung cho các đơn vị
2.000.000
Đơn vị/ Khóa
– Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho nhiều đơn vị
– Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Dịch vụ đào tạo trực tuyến cho riêng từng đơn vị
4.000.000
Đơn vị/ Khóa
– Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị
– Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Dịch vụ tập huấn tập trung cho các đơn vị
4.000.000
Đơn vị/ Khóa
– Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung cho nhiều đơn vị tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
Phần mềm Quyết toán tài chính MISA Lekima – Dịch vụ đào tạo trực tiếp cho riêng từng đơn vị
8.000.000
Đơn vị/ Khóa
– Đào tạo phần mềm trực tiếp cho riêng từng đơn vị tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)
Lưu ý:

• Bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm kích hoạt .
• Chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá Gói Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên nếu khách hàng đăng ký và thanh toán chậm (sau khi hết hạn bảo hành).
• Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.